Анохіна Катерина Володимирівна

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету. В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм та кінетика біоконверсії відходів тваринного походження» у Вінницькому національному аграрному університеті.

Автор понад 30 науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник з грифом Міністерства «Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання», 12 патентів України на корисну модель. Лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, нагороджена почесними грамотами ВНТУ.

Моя сторінка на сайті «Google Академія» - https://scholar.google.com.ua/citations?user=ehbpqIoAAAAJ&hl=uk