Анохіна Катерина Володимирівна

Викладач ВНТУ

Резюме

Анохiна Катерина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри ІСБ, вчений секретар Вченої ради ФБТЕГП, відповідальна на кафедрі за курсове проектування, наставник студентів 2 курсу.
Працює у ВНТУ з 2008 року.
Основні навчальні дисципліни: "Водопостачання і водовідведення", "Гаряче водопостачання", "Моніторинг довкілля", "Теоретичні основи технології очищення газових викидів".
Галузь наукових інтересів: альтернативні джерела енергії, а саме енергоощадні технології відновлюваних джерел енергії, біоконверсійні процеси анаеробного зброджування, інтенсифікація анаеробного бродіння органічних відходів, термостабілізація процесів бродіння біомаси в біореакторах.

Публікацій 43

Хобі Інженерні системи в будівництві
Енергозбереження в будівництві
Альтернативні джерела енергії

Контактна інформація

 anokhina.vk.vntu.edu.ua

Електронна пошта anokhina@vntu.edu.ua