Анохіна Катерина Володимирівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Інші (1)

1. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему "Обґрунтування технологічних параметрів біогазових установок" з дисципліни “Енергозбереження та експлуатація систем теплогазо-постачання і вентиляції ” для студентів напряму підготовки “Будівництво” / уклад. Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 24 с.

Монографії (1)

1. Ратушняк Г. С. Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 160 с. - ISBN 978-966-641-546-5.

Патенти (13)

1. Пат. 103681 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Власенко, К. В. Анохіна, В. О. Каташинський (Україна). - № u201506246 ; заявл. 24.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. - 4 с. : кресл.
2. Пат. 63826 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201102659 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
3. Пат. 63825 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201102656 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
4. Пат. 54116 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u201005458 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 2 с. : кресл.
5. Пат. 49746 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200911674 ; заявл. 16.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
6. Пат. 52714 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u201001300 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
7. Пат. 43253 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200902265 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
8. Пат. 43263 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200902331 ; заявл. 16.03.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
9. Пат. 36453 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна (Україна). - № u200806844 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
10. Пат. 34016 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200801976 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
11. Пат. 31173 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200714164 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
12. Пат. 26811 UA, МПК E04B 7/00. Теплогідроізоляційна покрівля [Текст] / Г.С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Ратушняк (Україна). - № u200704953 ; заявл. 03.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 2 с. : іл.
13. Пат. 17230 UA, МПК E04B 2/02, E04B 2/14. Теплоізоляційна панель [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, О. Г. Чухряєва (Україна). - № u200603243 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 2 с. : іл.

Статті (22)

1. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 2. - С. 153-157.
2. Ратушняк Г. С. Моделювання тепловтрат з біогазової установки в ході розміщення її в ґрунті [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1(221). – С. 84-88.
3. Ратушняк Г. С. Вплив температурних режимів ферментації та седиментаційних параметрів субстрату на продуктивність біогазової установки [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, І. А. Кощеєв // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 61-64.
4. Ратушняк Г. С. Шляхи підвищення ефективності біогазових установок [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Київ : КНУБА, 2012. - № 16. – С. 72-78.
5. Ратушняк Г. С. Седиментаційний аналіз перемішування полідисперсного субстрату в біогазовій установці вертикальною пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, К. В. Анохіна // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2011. – № 8. – С. 37-42.
6. Анохіна К. В. Моделювання технологічного процесу біоконверсії з використанням нейро-нечіткої мережі [Текст] / К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 67-71.
7. Ратушняк Г. С. Експериментальна біогазова установка з вертикальним лопатевим перемішувачем та методика дослідження її енергоефективності [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 91-96.
8. Анохіна К. В. Інтенсифікація і термостабілізація процесу анаеробного бродіння органічної маси в біогазовій установці [Текст] / К. В. Анохіна // Збірник наукових праць “Еколого-енергетичні проблеми сучасності”. – Одесса, 2011. – С. 118–119.
9. Ратушняк Г. С. Моделювання з використанням лінгвістичних змінних процесу біоконверсії перемішуванням субстрату [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – № 4(60). – С. 130-137.
10. Ратушняк Г. С. Моделювання теплового режиму на початковій фазі бродіння в біогазовій установці з пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник ХНУ. – 2010. – № 4. – С. 19-22.
11. Ратушняк Г. С. Експертна система на базі нечіткої логіки прогнозування продуктивності біогазової установки з механічним перемішувальним пристроєм [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2010. - № 3.
12. Ратушняк Г. С. Управління технологічним процесом біоконверсії при перемішуванні субстрату [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 2. - С. 117-121.
13. Ратушняк Г. С. Моделювання нестаціонарних режимів теплообмінув біогазових реакторах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 2. - С. 142-145.
14. Ратушняк Г. С. Дослідження параметрів процесу перемішування органічної маси в біогазовій установці з вертикальним пропелерним перемішувачем [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 5. - С. 139-144.
15. Ратушняк Г. С. Інноваційні методики підготовки фахівців з управління енергозберігаючими проектами в біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. - Київ - Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2010. - Вип. 24. - С. 460-464.
16. Ратушняк Г. С. Еколого-економічна оцінка інноваційних енергозберігаючих проектів біоконверсіі [Текст] / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 152-154.
17. Ратушняк Г. С. Шляхи вдосконалення енергоощадних технологій при утилізації органічних відходів в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 151–153.
18. Ратушняк Г. С. Багатошарові захисні конструкції від тепловтрат з герметичним повітряним прошарком [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2009. - № 1. - С. 38-42.
19. Ратушняк Г. С. Тепловтрати в біогазових установках при різних температурних режимах анаеробного бродіння [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 20-24.
20. Ратушняк Г. С. Тепломасообмінні процеси в біогазових установках [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Нова тема : технології енергоефективності майбутнього / Асоц. інженерів енергоефективних технологій України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2008. - № 2. - С. 21-23.
21. Ратушняк Г. С. Моделювання тепломасообмінних процесів в біогазових установках [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2008. - Вип. 12. - С. 53-58.
22. Ратушняк Г. С. Аналіз методів математичного моделювання для визначення теплової передачі через багатошарові захисні конструкції [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007.- № 4. - С. 173-141.

Тези доповідей (4)

1. Анохіна К. В. Сучасні ітп для багатоповерхових житлових будинків [Електронний ресурс] / К. В. Анохіна // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9616.
2. Анохіна К. В. Конструктивно-технологічні особливості біогазових установок / К. В. Анохіна // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р. - С. 274-276. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/ paper/viewFile/5923/4925
3. Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https:
4. Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http: